DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Firma BLAU FARMA Group monitoruje i rejestruje każde zgłoszenie dotyczące zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w trakcie terapii lekiem/lekami wprowadzanymi do obrotu przez naszą firmę.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub podejrzenia ich wystąpienia prosimy o kontakt:

Science Pharma
ul. Chełmska 30/34,
00-725 Warszawa

tel: + 48 22 841 16 64
mob: 0 604 44 66 58
fax: + 48 22 841 16 71

e-mail: blaufarma@sciencepharma.pl

 

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie bądź przesyłając wypełniony formularz
drogą mailową, faxem lub pocztą na powyższy adres.