KONTAKT

BLAU FARMA Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

NIP: 522 25 92 943

e-mail: office@blaufarma.pl